De Wiekslag vzw

De Wiekslag vzw is een organisatie voor jeugdhulp en begeleidt jongeren en gezinnen. Veiligheid en welzijn van de kinderen en jongeren staat centraal!

De snoezelruimte helpt om in veiligheid en rust op te groeien

Kinderen in jeugdzorg staan in hun jonge leven vaak voor enorme hindernissen. Daar waar kinderen een enorme nood hebben aan een stabiele en warme omgeving om zich ten volle te ontwikkelen, missen deze kinderen vaak een veilige thuisbasis waar ze zich geborgen kunnen voelen. Het gebrek hieraan zorgt ervoor dat deze kinderen vaak in overlevingsstand functioneren en last hebben van allerlei stressfactoren, ze raken snel overprikkeld en, vanuit die stressgevoelens, is het moeilijk hun emoties te reguleren. Dat is begrijpelijk als je weet welke rugzakken deze kinderen vaak meesleuren. Ze zijn zo hard op zoek naar een plekje om tot rust te komen en even tot zichzelf te komen.

Dat plekje wil de Wiekslag bieden met de snoezelruimte! Een ruimte waar de kinderen in alle rust kunnen vertoeven en kunnen genieten van sfeervolle verlichting, zachte muziek en voelmaterialen en dit zowel alleen, als met hun begeleider. Tot rust komen is belangrijk voor elk kind, maar zeker voor kinderen in jeugdhulp die met veel andere kinderen samenwonen waar ze initieel geen band mee hebben. De snoezelruimte is een manier om hun zoektocht naar rust te vergemakkelijken.

Steun door ehvl
€4.600
Organisatie
De Wiekslag vzw
De Wiekslag vzw