OCMW Hasselt

Vrije tijd is een basisrecht en belangrijk opvoedingsmilieu voor kinderen! OCMW Hasselt wil ervoor zorgen dat elk kind hiertoe de kansen krijgt.

‘Samen vrije tijd beleven in je buurt!’ Recht op Vrijetijdsbeleving voor kansarme Hasseltse kinderen en jongeren dicht bij huis. 

In 2021 werd binnen het OCMW Hasselt het participatieteam opgericht, vanuit het inzicht dat participeren aan de samenleving meer levensdomeinen omhelst dan ‘bed, bad en brood’ en dus ook vrijetijdsparticipatie. Hoe vroeger hiermee kan gestart worden, hoe hoger het rendement voor het gezin én de samenleving. OCMW Hasselt wil niet enkel doorverwijzen, maar ook zelf meedenken en samen dingen doen met de doelgroep om zo laagdrempelig mogelijk te werken.

Toch zijn er echter diverse drempels (zoals geen vervoer of beperkte financiële middelen) waardoor de vrijetijdsbesteding helaas onder druk staat bij kwetsbare gezinnen in Hasselt. Nochtans werd aangetoond dat vrije tijd net belangrijk is bij het bestrijden van armoede aangezien dit het sociaal kapitaal verhoogt (door het ontmoeten van nieuwe mensen), nieuwe vaardigheden stimuleert en kinderen succeservaring en mooie herinneringen laat opdoen (even weg van de zorgen).

Via 2 jaarlijkse vrijetijdsbeurzen in 4 verschillende Hasseltse wijken wil OCMW Hasselt de match maken tussen het aanbod in de buurt en de noden van de kinderen, met extra aandacht voor de meest kwetsbare gezinnen.

Daarnaast wordt ook actief ingezet op ouderbetrokkenheid. Met spel en speelelementen worden ouders spel en vrijetijdsbeleving, buiten- en binnenshuis, aangereikt om ook zelf spel en speelervaring in het gezin te brengen. Ouders worden zo ook geïnformeerd over welke spelletjes ze binnen en buiten met hun kind kunnen spelen in functie van hun leeftijd en vaardigheden en dit met de figuurlijke huis-, tuin- en keukenmiddelen.

Dit is een quick win: met een kleine inspanning kan je veel bereiken!

Steun door ehvl
€5.000
Organisatie
OCMW Hasselt
OCMW Hasselt