VZW IMVOWA - basisschool De Bladwijzer

Basisschool de Bladwijzer is een kleine buurtschool gelegen in een kansarme wijk in Waterschei. Heel wat van de ouders zijn laagopgeleid en/of hebben een andere thuistaal van het Nederlands, wat grote gevolgen heeft voor de ontwikkelingskansen van de kinderen.

Kansen voor taal : thuis en op school - voor ouders en leerlingen

De school is al jaren bezig met taalondersteuning en taalcoaching, maar helaas nog met onvoldoende resultaat. Ze merken dat ze ouders vooral op school moeten krijgen of hen sterk visueel moeten kunnen ondersteunen om de inspanningen die op school geleverd worden ook thuis door te trekken. “It takes a village to raise a child”, maar de ouders zijn hierbij uiteraard de belangrijkste partners.

Na een hele dag actieve aandacht voor taal op school, wil Basisschool de Bladwijzer de taligheid thuis met en bij de ouders extra activeren. Aan de hand van concrete werkmomenten en met behulp van digitale ondersteuning zullen voorbeelden en handvaten worden aangereikt om hen te ondersteunen in het creëren van voor- en naschoolse “talige” momenten. Voor de kinderen uit het lager onderwijs wordt er bovendien ook een focus gelegd op het ontdekken van de wereld en het aanreiken van taalactiveringsmomenten en wordt gestart met typelessen op school. Zo creëert de school “Kansen voor Taal”!

Steun door ehvl
€7.500
Organisatie
VZW IMVOWA - basisschool De Bladwijzer
VZW IMVOWA - basisschool De Bladwijzer