Steun geven

Grondgedachte van Een Hart voor Limburg is: samen staan we sterk. We hopen dan ook dat ons enthousiasme en onze inspanningen de vonk doen overslaan naar andere, nieuwe initiatieven. Want hoe meer mensen achter ons staan, hoe groter onze impact is voor de kinderen en jongeren in Limburg.

En geef toe, goed doen voor een ander voelt ook gewoon goed.

Zowel als individu, organisatie, vereniging of bedrijf kan je samen met ons bouwen aan een Limburg waarin alle kinderen dezelfde kansen krijgen.

Geven met je hart

De eenvoudigste manier om de vele kwetsbare kinderen en jongeren in Limburg te steunen is door middel van een gift. 

Lees verder

Organiseer je eigen actie

Iedereen kan steunen door zelf een actie te organiseren of door financiële steun te geven aan acties georganiseerd door anderen.

Lees verder

Bloemen noch kransen

Wanneer u kiest om warme giften t.v.v. kwetsbare kinderen en jongeren in Limburg mogelijk te maken, geeft u hen kansen op een betere toekomst.

Lees verder

Nalatenschap

Steeds meer mensen maken met een testament een bewuste keuze over de bestemming van hun bezit na hun overlijden. In je laatste wilsbeschikking kan je laten opnemen dat je een bepaald bedrag wilt doneren aan kwetsbare kinderen en jongeren in Limburg. 

Lees verder

Partner worden

Al sinds het begin kan Een Hart van Limburg rekenen op waardevolle partners, die de werking ondersteunen. Door partner te worden toont een onderneming haar betrokkenheid bij de samenleving en meer bepaald naar kwetsbare kinderen en jongeren binnen Limburg.

Lees verder

Heb je wat te vieren?

Pensioen, opening nieuw gebouw, verjaardag,… Waarom eens geen warme gift vragen i.p.v. de traditionele geschenken?

Lees verder