14 jun 2024

Oproep 2025 staat nu online

Oproep 2025 richt zich op initiatieven die kinderen en jongeren in kwetsbare posities betere kansen willen bieden en hun ontwikkeling stimuleren. 

Concreet geven we financiële steun aan initiatieven die dagelijks werken met kinderen en jongeren met een beperking, mentaal of fysiek, kinderen in (kans)armoede of kinderen die omwille van een andere reden de aansluiting met de maatschappij missen. 

Hoe indienen? Klik op in de header op "ik zoek steun", daar kan je alle info vinden. Succes!