Ons team -
Vele handen dragen het Streekfonds

Bestuurscomité

Het Bestuurscomité is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het streekfonds. Het neemt de nodige beslissingen over de toekenning van de beschikbare financiële middelen. 

Commissies

Het Streekfonds heeft zijn werking verdeeld in diverse commissies. Zij werken volgens een bepaald thema, dat zij verder uitdiepen en verfijnen. Bestuursleden en derden kunnen actief participeren in deze commissies.
Een Hart voor Limburg werkt met de volgende commissies:
- Fondsenwerving
- Programmawerking
- Communicatie

 

 

Vrijwilligers: Yvette Nootens, Bieke Marquet, Kristel Conincx, Janien Bijloos, Jeannette Vanderhallen en Karen Winkeler.