Meebouwen aan de samenleving sinds 2004

Een Hart voor Limburg startte in 2003, als benefiet voor kankerpatiënten en hun nieuwe Inloophuis in Hasselt. Een eenmalige actie werd een mooi vervolgverhaal: het initiatief werd gedragen door veel enthousiaste handen en kon dus worden voortgezet.
Vandaag is Een Hart voor Limburg een vaste waarde in het Vlaamse goededoelenlandschap. Het verhaal van Een Hart voor Limburg is een inspiratie voor heel wat Limburgers. Dat blijkt telkens weer uit de geweldige respons die onze acties krijgen. En daar zijn we blij om.

 

Hoe het begon

Medewerkers van Limburgs mediabedrijf Concentra engageerden zich in 2003 om een inzamelingsactie op poten te zetten. Allemaal dachten ze mee te werken aan een bescheiden actie, die slechts één keer zou plaatsvinden. Maar het draagvlak bleek groot en na afloop leefde de sociale betrokkenheid van al deze mensen door. Tot een jaar later Het Streekfonds Een Hart voor Limburg vaste vorm kreeg. Concentra Media richtte in dat jaar het Streekfonds op, het beheer kwam in handen van de Koning Boudewijnstichting. 

 

Elke dag in de bestaansgeschiedenis van Een Hart voor Limburg zijn er nieuwe initiatieven genomen om van Limburg een betere plek te maken. Meer en meer mensen kennen Een Hart voor Limburg, onder meer dankzij de grote eigen steunacties als de Eendjesrace, het Sterrendiner en KeiSolidair.

Doelgroep

Al meer dan 15 jaar zet het Streekfonds Een Hart voor Limburg zich in om de kwaliteit van leven in de regio te verbeteren. Kwetsbare jonge mensen meer kansen geven, daarvoor werken wij. Kinderen die opgroeien met een beperking, of kinderen in een zwakkere maatschappelijke positie, krijgen van Een Hart voor Limburg broodnodige steun.

 

Meebouwen aan de samenleving

Het Streekfonds bouwt mee aan een solidaire samenleving en doet dit op een heel plaatselijk niveau, door ieder jaar weer tientallen kansenbevorderende projecten voor maatschappelijk kwetsbare kinderen uit alle Limburgse steden en gemeenten te steunen. Het werft hiervoor actief fondsen en biedt de mogelijkheid aan streekgenoten om op een efficiënte en professionele wijze mee te investeren in projecten die ze nauw aan het hart liggen.

 

De cijfers

Een Hart voor Limburg kan na een lang werkingstraject een schitterend rapport voorleggen. Aan het begin van werkingsjaar 2018 hebben maar liefst 539  lokale projecten middelen ontvangen, goed voor een indrukwekkende som van méér dan 3 miljoen euro. 

De steun die we bieden, uit zich ook op andere manieren: ieder project krijgt een inhoudelijke opvolging. De knowhow die wordt opgebouwd, komt dus evenzeer ten goede van anderen. De middelen die Een Hart voor Limburg besteedt aan deze lokale projecten worden grotendeels ingezameld door Limburgers, via allerlei zeer uiteenlopende acties ten voordele van het goede doel.
Logistieke en materiële steun krijgt Een Hart voor Limburg van de structurele partners, die een groot deel van de onkosten dragen. Zodat zoveel mogelijk geld rechtstreeks doorstroomt naar de projecten.