Kansen creëren voor de meest kwetsbaren

Streekfonds Een Hart voor Limburg wil initiatieven ondersteunen die zich richten op het verder ontwikkelen en verbeteren van de levenskwaliteit in Limburg. 

 

Om deze doelstelling waar te maken zet het Streekfonds zich in op 3 domeinen:

  • Het Streekfonds verleent via zijn subfonds Een Hart voor Limburg financiële steun aan concrete sociaal-maatschappelijke projecten die de regio ten goede komen. Geleidelijk aan ontwikkelt het Streekfonds in samenwerking met derden een programmawerking op diverse terreinen, die meer impact voor maatschappelijk kwetsbare doelgroepen beoogt.

 

  • Het Streekfonds zet zich in om de onderlinge solidariteit en de sociale cohesie in de regio te vergroten.

 

  • Het fonds stimuleert de lokale vrijgevigheid en verleent een dienstverlening op maat aan lokale schenkers.

 

Een kleine impressie van de projecten die Een Hart voor Limburg steunt.

 

 

 

Meer filmpjes zijn terug te vinden op  onze YouTube pagina.