Privacyverklaring

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679, kortweg genoemd AVG) en eventuele andere wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Hoe verzamelt EHvL persoonsgegevens?

 • EHvL verzamelt enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt.

Welke persoonsgegevens verwerkt EHvL?

 • EHvL verzamelt enkel persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een door u aangevraagde dienst.
 • Voor onderstaande acties moeten verplicht volgende gegevens ingevuld worden
  • Voor het inschrijven op de EHvL nieuwsbrief: naam/voornaam/e-mail
  • Voor het inschrijven voor een evenement: naam/voornaam/e-mail/straat/nummer/postcode/gemeente
  • Voor het bestellen van een product in de webshop: naam/voornaam/e-mail/straat/nummer/postcode/gemeente

Wanneer en waarom verwerkt EHvL persoonsgegevens?

 • EHvL verwerkt deze gegevens enkel in bepaalde gevallen:
  • Indien u hier expliciet de toestemming voor gaf; of
  • Indien de verwerking nodig is om een door u gevraagde dienst te leveren (bv. Inschrijving op de EHvL nieuwsbrief, deelnemen aan een evenement, leveren van een product uit de webshop; …)

Hoe behandelt EHvL persoonsgegevens?

 • Persoonsgegevens van minderjarige personen worden altijd confidentieel behandeld en nooit openbaar gemaakt.
 • Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt in functie van de door u gevraagde dienst:
  • Schrijft u zich bijvoorbeeld in voor de EHvL-nieuwsbrief, dan gebruiken wij uw gegevens enkel om u deze nieuwsbrief te bezorgen. Iedere nieuwsbrief geeft u ook de mogelijkheid om u uit te schrijven voor de nieuwsbrief.
 • We geven uw persoonsgegevens nooit door aan derden zonder uw toestemming.

Hoe lang bewaart EHvL persoonsgegevens?

 • EHvL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor onze dienstverlening binnen het doel waarvoor we deze hebben verzameld:
  • Voor het inschrijven op de EHvL-nieuwsbrief: tot het moment dat u zich uitschrijft;
  • Voor inschrijving voor evenementen: enkel voor opvolging van het evenement zelf (en nasturen publicatie over het evenement): gedurende 2 jaar;
  • Voor het bestellen van een product in de webshop: gedurende 7 jaar.

Bewaart EHvL mijn persoonsgegevens op een veilige manier?

 • Uw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en -maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig.
 • Moest er zich toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan wordt u persoonlijk verwittigd in de voorziene omstandigheden.
 • Het aantal medewerkers dat toegang heeft tot uw gegevens is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot uw persoonsgegevens verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Wat kan u zelf doen i.v.m. uw persoonsgegevens?

 • Wilt u iets wijzigen in uw contactgegevens, dan kunt u dat aangeven d.m.v. een mail naar info@ehvl.be.
 • U kan op elk moment uw persoonsgegevens die EHvL over u verwerkt, inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen.
 • U heeft het recht ‘vergeten’ te worden. Neem daarvoor contact met info@ehvl.be.
 • Indien u van mening bent dat uw gegevens foutief behandeld worden, kan u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België, commission@privacycommission.be, www.privacycommission.be, tel: +32 2 427 48 00.

Cookie-beleid

EHvL gebruikt cookies om uw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van haar website beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren. U vindt een nota over ons cookie-beleid op onze website.

Nog vragen of bedenkingen?

Mail info@ehvl.be.