Projecten

Exact 721 projecten. Dat is het aantal projecten dat Fonds Een Hart voor Limburg sinds 2004 op zijn quota heeft staan. Goed voor een totaalbedrag van 4.069.393 miljoen euro. Indrukwekkend! 

In 2024 bedraagt de steun aan onze 29 reguliere projecten maar liefst 179.820€. Daarnaast zal TALim; 1 van onze ondersteuningsprojecten waarvan we stichtend lid zijn; voor 2024 opnieuw een financiële steun krijgen van 30.000€. Momenteel staat Projectoproep 2024-2 "Vanuit basisonderwijs sterker tegen kansarmoede" open. Hiervoor voorziet Een Hart voor Limburg 150.000€ aan financiële steun voor 2024. Welke deze projecten zullen zijn kom je later dit jaar te weten. 

€50.000

KANSENRIJK(e) KIDS, inclusief schakelen met de kansenbril! 

KIDS streeft naar inclusief werken waar gelijke kansen een belangrijke hefboom voor kinderen en jongeren zijn.

Lees verder
€50.000

Hefbomen voor kansen aan de sta(a)rt met welzijn en onderwijs hand in hand

Hefbomen voor kansen aan de sta(a)rt met welzijn en onderwijs hand in hand is het initiatief van de KT-scholengroep, LeOnhuis en Groep Intro.

Lees verder
€45.500

Groeikracht

Groeikracht is een innovatief traject met focus op executieve functies (functies die je nodig hebt om succesvol te kunnen functioneren in het dagelijks leven, met alle uitdagingen of veranderingen die dit dagelijks leven met zich mee brengt) en taal.

Lees verder
€10.000

Isbroodnodig VZW

De missie van Isbroodnodig vzw is het aantal lege brooddozen in 17 basisscholen in Limburg te verminderen. Ze doen dit op een respectvolle manier, zonder de integriteit van het kind en zijn/haar omgeving aan te tasten.

Lees verder
€1.250

Gigos vzw

Als organisatie in het jeugdwelzijnswerk richt Gigos zich tot alle Genkse kinderen, tieners en jongeren. Vanuit het domein vrije tijd ontwikkelt Gigos acties en activiteiten die de maatschappelijke kansen van deze doelgroep verhogen.

Lees verder
€10.000

Kids vzw

Kids vzw is een zorg- en onderwijsinstelling voor kinderen en jongeren met ernstige communicatiebeperkingen door doofheid of slechthorendheid, autisme en/of taalontwikkelingsstoornissen.

Lees verder
€1.820

WeForThem

WeForThem heft sinds 2016 “kansarmoedebestrijding” als hoofdoelstelling. Ze beoogt elk mens in nood te helpen en de kloof tussen rijk en arm te verkleinen in Genk en omstreken.

Lees verder
€2.750

Rebelle vzw

Rebelle vzw staat in voor het opvolgen van de groei en ontwikkeling van kinderen tot en met 3 jaar. Als ouder kan je er ook terecht met al je opvoedingsvragen. In het prenataal steunpunt wordt de zwangerschap opgevolgd van vrouwen in precaire omstandigheden, op maat van de zwangere vrouw en haar omgeving.

Lees verder
€4.000

O.C. Sint-Ferdinand

Bij orthopedisch centrum Sint-Ferdinand werken de domeinen onderwijs en welzijn geïntegreerd samen. Ze bieden een breed zorg- en onderwijsaanbod aan voor kinderen en jongeren met een (verstandelijke) beperking, ASS en/of gedrags- en emotionele problemen.

Lees verder
€4.750

SAAMO Limburg vzw

Mensen in kwetsbare situaties staan voor heel wat uitdagingen. SAAMO Limburg brengt deze mensen samen en werkt met hen aan concrete oplossingen.

Lees verder
€10.000

De RegenbOog vzw

De RegenbOog creëert nieuwe kansen in de vrijetijdsbeleving van personen met een beperking. Samen met deelnemers, ouders, vrijwilligers en hun netwerk ontwikkelen ze aantrekkelijke vrijetijdsactiviteiten.

Lees verder
€10.000

vzw Sint-Gerardus scholen

BuBao Sint-Gerardus is een basisschool voor type 4. Ze bieden onderwijs, ondersteuning en zorg aan kinderen met een (neuro-)motorische beperking binnen een multidisciplinair kader.

Lees verder
€4.900

Groep INTRO vzw

Groep INTRO heeft één doel: een inclusieve samenleving waar elke mens gelijkwaardig is en kan deelnemen aan alle maatschappelijke domeinen. Zij creëren meer ruimte voor een bredere waaier aan kwaliteiten en competenties zodat een grote diversiteit aan mensen volwaardig kan deelnemen aan de samenleving.

Lees verder
€6.000

KOBeL Spectrumcollege vzw

Het Spectrumcollege is een scholengemeenschap voor secundair onderwijs in Beringen en Lummen die vanuit hun kernwaarden #vakmanschap, #verbondenheid #welbevinden en #vertrouwen onderwijs voorziet aan +/- 3.450 scholieren in alle finaliteiten.

Lees verder
€4.000

Jeugdzorgcentrum Kinrooi-Maaseik-Bree

Jeugdzorgcentrum is een organisatie binnen de bijzondere jeugdzorg die bestaat uit 3 residentiële afdelingen en 1 dagcentrum.

Lees verder