Het revalidatiecentrum 't Appelboomke is een dagcentrum voor de behandeling van peuters en kleuters met autisme of of aanverwante stoornis.

MEER INFO

ABR Belgium is pionier in biomechanische revalidatie en stelt zich ten doel kinderen en volwassenen met hersenbeschadiging te informeren over, en te helpen met ABR-therapie.

MEER INFO

Vzw Atlantis is een centrum voor de behandeling van leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen.

MEER INFO

Auctores is een vereniging ter bevordering van onderwijs & hulpverlening aan mensen met autisme en hun omgeving.

MEER INFO

De missie van Centrum Bethanië is kinderen en jongeren met ernstige gedragsproblemen en emotionele moeilijkheden in hun verstoorde ontwikkeling nieuwe kansen te bieden in samenwerking en harmonie met de ouders.

MEER INFO

Dans en Beweging is een organisatie die dans toegankelijk maakt voor bijzondere doelgroepen, zoals kinderen met een handicap en rolstoelgebruikers. ...

MEER INFO

De Dienst Ambulante Begeleiding biedt op een professionele manier thuisbegeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen met een mentale en/of motorische ontwikkelingsproblematiek of handicap en aan personen met een niet aangeboren hersenletsel.

MEER INFO

Deze kinder- en jeugdpsychiatrische dienst van het Medisch centrum St. Jozef richt zich tot kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar, die op verschillende terreinen ernstig vastgelopen zijn in hun ontwikkeling en functioneren en hiervoor gespecialiseerde kinderpsychiatrische hulp nodig hebben.

MEER INFO

Het Dienstencentrum Sint-Gerardus begeleidt peuters, kleuters, kinderen, tieners, jong-volwassenen en volwassenen met een motorische, neuromotorische of meervoudige handicap.

MEER INFO

Het heultje biedt een aangepaste dagopvang voor kinderen en volwassenen met een ernstig of diep mentale handicap of met een ernstige meervoudige handicap.

MEER INFO

''Kleine Prins'' biedt morele, financiële en materiële steun aan gezinnen waarvan kinderen een levensbedreigende ziekte hebben.

MEER INFO

Het uitgangspunt van Palliovik is dat ouders van een terminaal patiëntje de palliatieve zorg voor hun kind thuis moeten kunnen organiseren.

MEER INFO

Revalma (Revalidatie Maasland) is een sportvereniging voor personen met een mentale handicap die woonachtig zijn in het Maasland.

MEER INFO

De werkgroep vakantiewerking van de Katholieke Vereniging voor Gehandicapten voorziet jaarlijks in een aangepaste vakantie 10-daagse voor fysiek en mentaal gehandicapte kinderen samen met valide kinderen.

MEER INFO

VL.O.C. is een koepel van ouderverenigingen verbonden aan de Vlaamse scholen en instellingen voor dove, slechthorende en spraak & taalgestoorde kinderen met auditieve beperkingen.

MEER INFO