Kinderen en jongeren kansen geven

Exact 4.069.393 miljoen euro hebben geïnvesteerd in de toekomst van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. Een monsterbedrag dat sinds de oprichting in 2024 rechtstreeks naar deze kinderen en jongeren ging. Indrukwekkend! 

  1. Wij ondersteunen initiatieven die kinderen en jongeren in kwetsbare posities betere kansen willen bieden en hun ontwikkeling stimuleren op vlak van onderwijs, zorg en sport/vrije tijd. Concreet geven we financiële steun aan initiatieven die dagelijks werken met kinderen en jongeren met een beperking, mentaal of fysiek, kinderen in (kans)armoede of kinderen die omwille van een andere reden de aansluiting met de maatschappij missen. We doen dit via een jaarlijkse open oproep bij de Koning Boudewijnstichting. De steun die we bieden uit zich naast het financiële ook op andere manieren: ieder initiatief krijgt een inhoudelijke opvolging.
  2. De knowhow die wordt opgebouwd, komt goed van pas binnen onze werking. We durven kijken én luisteren naar de noden vanuit de sector om deze daarna nader te gaan onderzoeken en oplossingsgericht ermee aan de slag te gaan. Dit zijn onze zogenoemde themagerichte initiatieven.
  3. Daarnaast zijn wij ook stichtend lid van een aantal ondersteuningsinitiatieven om zo samen met verschillende actoren een nóg grotere impact te creëren voor kinderen en jongeren in onze Provincie.
  • TALim (Talenten Academie Limburg) waarvan we stichtend lid zijn; zal voor 2024 opnieuw een financiële steun van 30.000€ krijgen van Een Hart voor Limburg voor de verdere uitbouw van hun werking. 
  • EDU-Sherpa: Universiteit Hasselt heeft het project EDU-Sherpa project ingediend bij Vlaams minister voor Armoedebestrijding Benjamin Dalle. Die maakt 150.000 euro vrij om de komende twee jaar aan de doorstroom van jongeren in kansarmoede aan het hoger onderwijs te werken. EHvL is 1 van de 19 bondgenoten in dit project.

Incubator-initiatief: momenteel loopt er geen incubator-initiatief. 

CAW Sonar vzw

Sonar organiseert, als erkend centrum algemeen welzijnswerk, hulp- en dienstverlening voor alle Limburgers met welzijnsnoden.

Lees verder

CKG De Stap vzw

De Stap is een centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning erkend door Kind en Gezin.

Lees verder

Daidalos vzw

Daidalos biedt hulpverlening aan gezinnen bij problematische opvoedingssituaties.

Lees verder

Dans en Beweging vzw

Dans en Beweging is een organisatie die dans toegankelijk maakt voor bijzondere doelgroepen, zoals kinderen met een handicap en rolstoelgebruikers.

Lees verder

De Oever vzw

De Oever stelt zich tot doel aan kinderen en jongeren waarvan de opvoedingssituatie als problematisch ervaren wordt een specifieke hulpverlening aan te bieden.

Lees verder

Dienstencentrum Ter Engelen vzw

Ter Engelen biedt ondersteuning aan kinderen en volwassenen met aangeboren of niet-aangeboren verstandelijke of meervoudige handicap, en aan kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen.

Lees verder

Elkeen vzw

Als onthaal-, oriëntatie en observatiecentrum begeleidt Elkeen minderjarigen (3 tot 18 jr) en hun sociale omgeving bij problematische opvoedings- en leefsituaties.

Lees verder

G-TEAM EXCELSIOR

Een G-Team bestaat uit lichamelijk en mentaal gehandicapte kinderen die graag willen sporten.

Lees verder

Kleine Prins - Kinderkankerfonds Limburg

''Kleine Prins'' biedt morele, financiële en materiële steun aan gezinnen waarvan kinderen een levensbedreigende ziekte hebben. ...

Lees verder

Koningin Fabiola Home vzw

Koningin Fabiola Home is een jeugdvakantiecentrum met bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren met een handicap of ernstige ziekte ...

Lees verder

Koninklijk Instituut voor Doven en Spraakgestoorden vzw

Het Kidsje is een dagverblijf voor dove en slechthorende baby's en peuters dat deel uitmaakt van het Koninklijk Instituut voor Doven en Spraakgestoorden ...

Lees verder

Limburgse Stichting Autisme vzw

De oudervereniging van de Limburgse Stichting Autisme streeft ernaar om tijdens schoolvakanties een kwaliteitsvolle en aangepaste opvang ...

Lees verder

Mardijck vzw

Mardijck biedt algemene, sociale en culturele (artistieke) vorming aan personen en groepen in een situatie van ...

Lees verder

OGL - Campus Bethanië vzw

De missie van Centrum Bethanië is kinderen en jongeren met ernstige gedragsproblemen en emotionele moeilijkheden in hun ..

Lees verder

OGL - Campus Tuimelaar vzw

Het orthopedagogisch Centrum Tuimelaar richt zich tot kinderen en adolescenten die, omwille van een sociale handicap als gedrags- en ...

Lees verder