Sonar organiseert, als erkend centrum algemeen welzijnswerk, hulp- en dienstverlening voor alle Limburgers met welzijnsnoden.

MEER INFO

De Stap is een centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning erkend door Kind en Gezin.

MEER INFO

Daidalos biedt hulpverlening aan gezinnen bij problematische opvoedingssituaties.

MEER INFO

Dans en Beweging is een organisatie die dans toegankelijk maakt voor bijzondere doelgroepen, zoals kinderen met een handicap en rolstoelgebruikers.

MEER INFO

De Oever stelt zich tot doel aan kinderen en jongeren waarvan de opvoedingssituatie als problematisch ervaren wordt een specifieke hulpverlening aan te bieden.

MEER INFO

Ter Engelen biedt ondersteuning aan kinderen en volwassenen met aangeboren of niet-aangeboren verstandelijke of meervoudige handicap, en aan kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen.

MEER INFO

Als onthaal-, oriëntatie en observatiecentrum begeleidt Elkeen minderjarigen (3 tot 18 jr) en hun sociale omgeving bij problematische opvoedings- en leefsituaties.

MEER INFO

Een G-Team bestaat uit lichamelijk en mentaal gehandicapte kinderen die graag willen sporten.

MEER INFO

''Kleine Prins'' biedt morele, financiële en materiële steun aan gezinnen waarvan kinderen een levensbedreigende ziekte hebben. ...

MEER INFO

Koningin Fabiola Home is een jeugdvakantiecentrum met bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren met een handicap of ernstige ziekte ...

MEER INFO

Het Kidsje is een dagverblijf voor dove en slechthorende baby's en peuters dat deel uitmaakt van het Koninklijk Instituut voor Doven en Spraakgestoorden ...

MEER INFO

De oudervereniging van de Limburgse Stichting Autisme streeft ernaar om tijdens schoolvakanties een kwaliteitsvolle en aangepaste opvang ...

MEER INFO

Mardijck biedt algemene, sociale en culturele (artistieke) vorming aan personen en groepen in een situatie van ...

MEER INFO

De missie van Centrum Bethanië is kinderen en jongeren met ernstige gedragsproblemen en emotionele moeilijkheden in hun ..

MEER INFO

Het orthopedagogisch Centrum Tuimelaar richt zich tot kinderen en adolescenten die, omwille van een sociale handicap als gedrags- en ...

MEER INFO

Onki is een initiatief tot kinderopvang voor 0 tot 3-jarige kinderen uit laaggeschoolde en kansarme gezinnen die niet in het gewone opvangcircuit terecht kunnen. ...

MEER INFO

Het schoolopbouwwerk heeft als doel de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren te vergroten met speciale aandacht voor hen die vanuit hun thuissituatie meer risico lopen op het ontwikkelen van een risicoschoolloopbaan.

MEER INFO

De Palliatieve Limburgse Ondersteuningsequipe biedt ondersteuning aan palliatieve patiënten ...

MEER INFO

Revalma (Revalidatie Maasland) is een sportvereniging voor personen met een mentale handicap die woonachtig zijn in het Maasland.

MEER INFO

Semi-internaat 't Trapke maakt deel uit van dienstencentrum 't Weyerke in Heusden-Zolder.

MEER INFO

De werkgroep vakantiewerking van de Katholieke Vereniging voor Gehandicapten voorziet jaarlijks in een aangepaste vakantie 10-daagse voor fysiek en mentaal gehandicapte kinderen samen met valide kinderen.

MEER INFO

Infantiele Encefalopatie is een algemene term die wijst op een hersenletsel ontstaan voor, tijdens of kort na de geboorte.

MEER INFO