CKG De Stap vzw

De Stap is een centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning erkend door Kind en Gezin. Het centrum biedt hulp aan gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar die in een probleemsituatie terecht komen, waardoor de gezinsfuncties naar het kind niet meer optimaal kunnen gegarandeerd worden.

Projecten:
De opstart van dagopvang, gekoppeld aan een pedagogische gezinsbegeleiding voor gezinnen met kinderen van 0 tot 3 jaar die maatschappelijk kwetsbaar zijn. Het project beoogt de ontwikkelingskansen van de kinderen uit kansarme gezinnen te vergroten en de opvoedingsvaardigheden van de ouders te versterken.
De aankoop van spelmateriaal en de inrichting van de locatie wordt gefinancierd.Organisatie
CKG De Stap vzw
Locatie
3600 Genk
Telefoon
089 65 70 10
CKG De Stap vzw
import_blog
/blog/ckg-de-stap-vzw/