Kleine Prins - Kinderkankerfonds Limburg

 

"Kleine Prins" biedt morele, financiële en materiële steun aan gezinnen waarvan kinderen een levensbedreigende ziekte hebben. De medische behandeling en de vele verplaatsingen kosten enorm veel geld. Daarin wil Kleine Prins tussenkomen.

Ook helpen ze de ouders als er een partner genoodzaakt is zijn werk op te geven om het kind intens te begeleiden. Ook na het eventueel afscheid nemen van het kind blijft , indien gewenst, Kleine Prins een steun voor de ouders.

Een team van onbezoldigde vrijwillige medewerkers staat steeds klaar. Voor een groot deel zijn dit ouders die hetzelfde hebben meegemaakt en die laten delen in wat ze aan relaties, kennis en ervaring hebben opgebouwd.

Projecten:

Organisatie van een Sinterklaasfeest voor patiëntjes in behandeling en dit samen met hun ouders, broers en zussen.

Kleine Prins
secretariaat: 089/47.28.13

Organisatie
Kleine Prins - Kinderkankerfonds Limburg
Kleine Prins - Kinderkankerfonds Limburg