Kinderen en jongeren kansen geven

Exact 4.069.393 miljoen euro hebben geïnvesteerd in de toekomst van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. Een monsterbedrag dat sinds de oprichting in 2024 rechtstreeks naar deze kinderen en jongeren ging. Indrukwekkend! 

  • In 2024 bedraagt de steun aan onze 29 initiatieven maar liefst 179.820€
  • Momenteel finaliseren we Oproep 2024-2 "Vanuit basisonderwijs sterker tegen kansarmoede" . Hiervoor voorziet Een Hart voor Limburg 150.000€ aan financiële steun. Welke deze zijn zullen zijn kom je later dit jaar te weten. 

Ondersteuningsprojecten:

  • TALim (Talenten Academie Limburg) waarvan we stichtend lid zijn; zal voor 2024 opnieuw een financiële steun van 30.000€ krijgen van Een Hart voor Limburg voor de verdere uitbouw van hun werking. 
  • EDU-Sherpa: Universiteit Hasselt heeft het project EDU-Sherpa project ingediend bij Vlaams minister voor Armoedebestrijding Benjamin Dalle. Die maakt 150.000 euro vrij om de komende twee jaar aan de doorstroom van jongeren in kansarmoede aan het hoger onderwijs te werken. EHvL is 1 van de 19 bondgenoten in dit project.

Incubator-initiatief: momenteel loopt er geen incubator-initiatief. 

Auti Ouder Club

Auti Ouder Club is gegroeid uit een zelfhulpgroep van ouders met autistische kinderen ...

Lees verder

Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning 't Hummelhuis

't Hummelhuis heeft als opdracht een kwalitatieve en kindgerichte opvang en begeleiding aan kinderen ...

Lees verder

Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning Molenberg vzw

Het Spoor is een afdeling van CKG Molenberg die in Maasmechelen een dagopvang voor ouders met hun kinderen ...

Lees verder

Centrum voor Maatschappelijke Gelijkheid en Jeugdwelzijn

Het Centrum voor Maatschappelijke Gelijkheid en Jeugdwelzijn is een Limburgs steunpunt ...

Lees verder

Daidalos vzw

Daidalos neemt, omwille van haar erkenning binnen de Bijzondere Jeugdbijstand, een maatschappelijke rol ...

Lees verder

De Bloesem

De Bloesem is een school voor buitengewoon onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap die voorziet in ...

Lees verder

De brug

De Brug biedt onderwijs aan leerlingen tussen 3 en 14 jaar. Dit kunnen leerlingen zijn met een leerstoornis (type 8) ...

Lees verder

De Buidtelberg vzw

De Buidtelberg is een type 3 school voor kleuters en lagere schoolkinderen met ernstige gedrags-, sociale en emotionele problemen ...

Lees verder

De Meander vzw

De Meander is een voorziening voor personen met een mentale of een mentaal-motorische handicap ...

Lees verder

De RegenbOog vzw

De regenbOog is een vrijetijdscentrum in Genk voor kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke en/of mentale handicap ...

Lees verder

Dienstencentrum Ter Engelen vzw

Ter Engelen biedt ondersteuning aan kinderen en volwassenen met aangeboren of niet-aangeboren verstandelijke ...

Lees verder

Elkeen vzw

Als onthaal-, oriëntatie en observatiecentrum begeleidt Elkeen minderjarigen (3 tot 18 jaar) en hun sociale omgeving ...

Lees verder

Gemeentebestuur Houthalen - Helchteren - Dienst Welzijn

Het schoolopbouwwerkproject tracht de schoolachterstand van leerlingen (0 tot 12 jaar) weg te werken ...

Lees verder

Groep Intro vzw

Groep Intro is een professionele organisatie voor vorming, opleiding, arbeidstrajectbegeleiding en werkervaringen ...

Lees verder

Internaat Heikamp

Internaat Heikamp biedt opvoeding & ontspanning aan internaatskinderen van 5 tot 18 jaar van de kermis of het schip ...

Lees verder