Auti Ouder Club is gegroeid uit een zelfhulpgroep van ouders met autistische kinderen ...

MEER INFO

't Hummelhuis heeft als opdracht een kwalitatieve en kindgerichte opvang en begeleiding aan kinderen ...

MEER INFO

Het Spoor is een afdeling van CKG Molenberg die in Maasmechelen een dagopvang voor ouders met hun kinderen ...

MEER INFO

Het Centrum voor Maatschappelijke Gelijkheid en Jeugdwelzijn is een Limburgs steunpunt ...

MEER INFO

Daidalos neemt, omwille van haar erkenning binnen de Bijzondere Jeugdbijstand, een maatschappelijke rol ...

MEER INFO

De Bloesem is een school voor buitengewoon onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap die voorziet in ...

MEER INFO

De Brug biedt onderwijs aan leerlingen tussen 3 en 14 jaar. Dit kunnen leerlingen zijn met een leerstoornis (type 8) ...

MEER INFO

De Buidtelberg is een type 3 school voor kleuters en lagere schoolkinderen met ernstige gedrags-, sociale en emotionele problemen ...

MEER INFO

De Meander is een voorziening voor personen met een mentale of een mentaal-motorische handicap ...

MEER INFO

De regenbOog is een vrijetijdscentrum in Genk voor kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke en/of mentale handicap ...

MEER INFO

Ter Engelen biedt ondersteuning aan kinderen en volwassenen met aangeboren of niet-aangeboren verstandelijke ...

MEER INFO

Als onthaal-, oriëntatie en observatiecentrum begeleidt Elkeen minderjarigen (3 tot 18 jaar) en hun sociale omgeving ...

MEER INFO

Het schoolopbouwwerkproject tracht de schoolachterstand van leerlingen (0 tot 12 jaar) weg te werken ...

MEER INFO

Groep Intro is een professionele organisatie voor vorming, opleiding, arbeidstrajectbegeleiding en werkervaringen ...

MEER INFO

Internaat Heikamp biedt opvoeding & ontspanning aan internaatskinderen van 5 tot 18 jaar van de kermis of het schip ...

MEER INFO

De jongerenwerking 'De Spetters' biedt aan jongeren van 14 tot 18 jaar met een autismespectrumstoornis een ...

MEER INFO

Het Kinderrechtenhuis streeft naar een kindvriendelijke en verdraagzame samenleving in overeenstemming met ...

MEER INFO

De Verteltas is een project met als sleutelwoorden: leesbevordering, taalontwikkeling, ...

MEER INFO

De oudervereniging van de Limburgse Stichting Autisme streeft ernaar om tijdens schoolvakanties ...

MEER INFO

Make-A-Wish® is een vrijwilligersorganisatie die de hartenwens vervult van kinderen tussen drie en achttien jaar ...

MEER INFO

Het Mariahuis biedt kwalitatieve en kindgerichte residentiële opvang en begeleiding aan kinderen en jongeren ...

MEER INFO

De minderjarigenwerking van het MPI Sint-Ferdinand omvat internaat, semi-internaat en kortverblijf met ...

MEER INFO

Muziekateliers Lommel vzw biedt persoonsgerichte muziekvorming aan op maat van kinderen, jongeren en volwassenen ...

MEER INFO

Onki is een initiatief tot kinderopvang voor 0 tot 3-jarige kinderen uit laaggeschoolde en kansarme gezinnen die ...

MEER INFO

De instelling biedt residentiële opvang aan kinderen en jongeren met ernstige gedrags- en emotionele problemen ...

MEER INFO

Pallion biedt ondersteuning aan palliatieve patiënten, hun familieleden, mantelzorgers en hulpverleners zodat ...

MEER INFO

Palliovik zamelt fondsen in ter ondersteuning van de professionele palliatieve thuiszorg voor kinderen ...

MEER INFO

Pas staat voor Pedagogisch Advies en Stimulering en garandeert een ruim aanbod opvoedingsondersteunende activiteiten ...

MEER INFO

Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs type 1,2,3 en 8 ...

MEER INFO

SOPEH - Sociaal Pedagogische Hulpverlening is een dienst voor pleegzorg ...

MEER INFO

Projecten: De Lettermolen koopt 3 taalstimuleringsprojecten aan om aan de hand van de nieuwste inzichten en ...

MEER INFO

Youth At Risk is een van oorsprong Amerikaans ambulant trainingsprogramma voor jongeren ...

MEER INFO