Daidalos vzw

Daidalos neemt, omwille van haar erkenning binnen de Bijzondere Jeugdbijstand, een maatschappelijke rol op zich in het aanbieden van hulpverlening daar waar er in het belang van de rechten van het kind hulp nodig is in het gezin. De dienst zorgt voor pedagogische, sociale, materiële, en praktische begeleiding van de gezinnen waartoe minderjarigen behoren, teneinde het gezinsfunctioneren te optimaliseren, waardoor alle gezinsleden de beste ontwikkelingskansen krijgen in hun milieu.

Project: Ouderwerking binnen dagcentrum Daidalos

Het project richt zich op kansarme en allochtone gezinnen, in een problematische opvoedingssituatie, met kinderen tussen 0 en 18 jaar. Ouders die begeleid worden of werden worden uitgenodigd deel te nemen aan groepsmomenten. Het is de bedoeling om ouders informatie en ondersteuning te bieden en te voorzien in de mogelijkheid om pedagogische vaardigheden te oefenen. Dit alles heeft een positief effect op het opvoedingsproces en de ontwikkelingskansen van de begeleide kinderen.

Daidalos vzw
Project Ouderwerking
Houthalen-Helchteren
011/60.49.61


http://www.daidalosvzw.be/

Organisatie
Daidalos vzw
Daidalos vzw