Kinderen en jongeren kansen geven

Exact 4.069.393 miljoen euro hebben geïnvesteerd in de toekomst van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. Een monsterbedrag dat sinds de oprichting in 2024 rechtstreeks naar deze kinderen en jongeren ging. Indrukwekkend! 

  1. Wij ondersteunen initiatieven die kinderen en jongeren in kwetsbare posities betere kansen willen bieden en hun ontwikkeling stimuleren op vlak van onderwijs, zorg en sport/vrije tijd. Concreet geven we financiële steun aan initiatieven die dagelijks werken met kinderen en jongeren met een beperking, mentaal of fysiek, kinderen in (kans)armoede of kinderen die omwille van een andere reden de aansluiting met de maatschappij missen. We doen dit via een jaarlijkse open oproep bij de Koning Boudewijnstichting. De steun die we bieden uit zich naast het financiële ook op andere manieren: ieder initiatief krijgt een inhoudelijke opvolging.
  2. De knowhow die wordt opgebouwd, komt goed van pas binnen onze werking. We durven kijken én luisteren naar de noden vanuit de sector om deze daarna nader te gaan onderzoeken en oplossingsgericht ermee aan de slag te gaan. Dit zijn onze zogenoemde themagerichte initiatieven.
  3. Daarnaast zijn wij ook stichtend lid van een aantal ondersteuningsinitiatieven om zo samen met verschillende actoren een nóg grotere impact te creëren voor kinderen en jongeren in onze Provincie.
  • TALim (Talenten Academie Limburg) waarvan we stichtend lid zijn; zal voor 2024 opnieuw een financiële steun van 30.000€ krijgen van Een Hart voor Limburg voor de verdere uitbouw van hun werking. 
  • EDU-Sherpa: Universiteit Hasselt heeft het project EDU-Sherpa project ingediend bij Vlaams minister voor Armoedebestrijding Benjamin Dalle. Die maakt 150.000 euro vrij om de komende twee jaar aan de doorstroom van jongeren in kansarmoede aan het hoger onderwijs te werken. EHvL is 1 van de 19 bondgenoten in dit project.

Incubator-initiatief: momenteel loopt er geen incubator-initiatief. 

Arktos Vormingscentrum Limburg vzw

Arktos is een partner van jongeren van 12 tot 25 jaar die zoeken naar een antwoord op specifieke problemen op verschillende levensdomeinen ...

Lees verder

Basisschool KIDS

Basisschool KIDS biedt hulp en onderwijs aan en bevordert de inclusie en integratie van kinderen met auditieve beperkingen ...

Lees verder

Buidtelberg vzw

De Buidtelberg is een type 3 school voor kleuters en lagere schoolkinderen met ernstige ...

Lees verder

CAD Limburg

CAD vzw (Centrum voor alcohol en andere drugproblemen) zorgt voor ambulante drughulpverlening ...

Lees verder

Centrum voor Maatschappelijke Gelijkheid en Jeugdwelzijn

Het Centrum voor Maatschappelijke Gelijkheid en Jeugdwelzijn is een Limburgs steunpunt met als doel ...

Lees verder

De Bloesem

De Bloesem is een school voor buitengewoon onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap die ...

Lees verder

De Brug Beringen vzw

De Brug biedt onderwijs aan leerlingen tussen 3 en 14 jaar ...

Lees verder

De Brug Hasselt vzw

De Brug Hasselt is een vereniging waar armen het woord nemen. De vereniging stelt zich tot doel in Hasselt en ...

Lees verder

De Puzzel Hasselt

Basisschool De Puzzel wil ervoor zorgen dat de ouders van de kleuters en van de kinderen van de eerste graad ...

Lees verder

De Wiekslag

De Wiekslag biedt residentiële opvang en begeleiding aan jongeren in een problematische opvoedingssituatie ...

Lees verder

Elkeen vzw

Als onthaal-, oriëntatie en observatiecentrum begeleidt Elkeen minderjarigen ...

Lees verder

FC Berg

FC Berg is een reguliere voetbalclub, waarbinnen in 2003 een Unified team werd opgericht ...

Lees verder

Gastrvij Sint-Truiden vzw

Vzw Gastvrij Sint-Truiden bekommert zich om de problemen en noden van vluchtelingen en asielzoekers ...

Lees verder

Gemeentelijke Basisschool 't Centrum

De gemeentelijke basisschool 't Centrum wil naast het bieden van onderwijs ook de vrijetijdsbesteding van ...

Lees verder

ISD Diepenbeek vzw

ISD Diepenbeek staat in voor de organisatie en uitwerking van zorgbreed kleuteronderwijs ...

Lees verder