Arktos is een partner van jongeren van 12 tot 25 jaar die zoeken naar een antwoord op specifieke problemen op verschillende levensdomeinen ...

MEER INFO

Basisschool KIDS biedt hulp en onderwijs aan en bevordert de inclusie en integratie van kinderen met auditieve beperkingen ...

MEER INFO

De Buidtelberg is een type 3 school voor kleuters en lagere schoolkinderen met ernstige ...

MEER INFO

CAD vzw (Centrum voor alcohol en andere drugproblemen) zorgt voor ambulante drughulpverlening ...

MEER INFO

Het Centrum voor Maatschappelijke Gelijkheid en Jeugdwelzijn is een Limburgs steunpunt met als doel ...

MEER INFO

De Bloesem is een school voor buitengewoon onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap die ...

MEER INFO

De Brug biedt onderwijs aan leerlingen tussen 3 en 14 jaar ...

MEER INFO

De Brug Hasselt is een vereniging waar armen het woord nemen. De vereniging stelt zich tot doel in Hasselt en ...

MEER INFO

Basisschool De Puzzel wil ervoor zorgen dat de ouders van de kleuters en van de kinderen van de eerste graad ...

MEER INFO

De Wiekslag biedt residentiële opvang en begeleiding aan jongeren in een problematische opvoedingssituatie ...

MEER INFO

Als onthaal-, oriëntatie en observatiecentrum begeleidt Elkeen minderjarigen ...

MEER INFO

FC Berg is een reguliere voetbalclub, waarbinnen in 2003 een Unified team werd opgericht ...

MEER INFO

Vzw Gastvrij Sint-Truiden bekommert zich om de problemen en noden van vluchtelingen en asielzoekers ...

MEER INFO

De gemeentelijke basisschool 't Centrum wil naast het bieden van onderwijs ook de vrijetijdsbesteding van ...

MEER INFO

ISD Diepenbeek staat in voor de organisatie en uitwerking van zorgbreed kleuteronderwijs ...

MEER INFO

Vzw Jeugdtehuis Kinrooi is een voorziening binnen de bijzondere jeugdzorg ...

MEER INFO

Jeugdwelzijnswerk Meulenberg staat in voor het organiseren en pedagogisch begeleiden van de vrije tijd van kinderen ...

MEER INFO

Jeugdwelzijnswerking Eldorado wil door zinvolle en kwaliteitsvolle activiteiten aan te bieden aan de kinderen en ...

MEER INFO

Vzw Kameleon is een vrijwilligersorganisatie die als doel heeft autochtonen en allochtonen van ...

MEER INFO

CKG Molenberg (Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning) biedt ondersteuning aan gezinnen met kinderen ...

MEER INFO

Onki Stekelbees is een initiatief tot kinderopvang voor 0 tot 3-jarige kinderen uit laaggeschoolde en kansarme gezinnen die ...

MEER INFO

O.G.L biedt residentiële opvang aan kinderen en jongeren met ernstige gedrags- en emotionele problemen ...

MEER INFO

De oudervereniging Limburgse Stichting Autisme is een belangenorganisatie voor gezinnen met kinderen met ...

MEER INFO

Rimo Limburg organiseert en ondersteunt buurtwerkingen en projecten van maatschappelijk opbouwwerk in ...

MEER INFO

Semi-internaat 't Trapke maakt deel uit van dienstencentrum 't Weyerke in Heusden - Zolder ...

MEER INFO

Soma vzw is een vereniging waar armen het woord nemen en werken aan inhoudelijke thema's ...

MEER INFO

De integratiedienst van het stadsbestuur Genk voert een minderhedenbeleid voor etnisch culturele minderheden ...

MEER INFO

Het internaat biedt onderwijs en opvang gedurende 300 dagen per jaar aan jongens en meisjes van 5 tot 18 jaar ...

MEER INFO