Basisschool KIDS

 

Basisschool KIDS biedt hulp en onderwijs aan en bevordert de inclusie en integratie van kinderen met auditieve beperkingen, kinderen met autisme en kinderen met een ernstige spraak en/of taalstoornis. Steeds staat daarbij het welbevinden van het kind centraal.

Project: Benchmarking

KIDS werkt aan de ontwikkeling van een nieuwe taalmethodiek voor jonge kinderen met ernstige taalstoornissen of een ernstige taalachterstand. Het interactief anker gestuurd taalonderwijs dompelt kinderen die moeilijk tot taal(communicatie) komen in een taalbad rond 7 grote thema's gedurende 18 maanden.

Basisschool KIDS
Borggravevijversstraat 9
3500 Hasselt
011/22.25.93

http://www.kids.be/

Organisatie
Basisschool KIDS
Basisschool KIDS