Buidtelberg vzw

 

De Buidtelberg is een type 3 school voor kleuters en lagere schoolkinderen met ernstige gedrags-, sociale en emotionele problemen, alsook autistische kinderen. Ondanks de vaak goede cognitieve mogelijkheden ervaren deze kinderen moeilijkheden in hun schools functioneren. Met de opvoeding en het onderwijs binnen De Buidtelberg streeft men naar een volwaardige ontwikkeling van de totale persoon, met kansen op terugkeer naar het gewoon onderwijs.

Projecten: - Creëren van een therapeutische leef-, ontdek- en speelomgeving.

De Buidtelberg tracht een buitenomgeving te creëren waar leerlingen met gedragsproblemen naar believen kunnen spelen, ontdekken, scheppen en leven. Daartoe wordt er een speelbos met vijver en zandbak gerenoveerd en gecreëerd.

- Laptops voor de begeleiding van jongeren met een autismespectrumstoornis.

De 6 gon-begeleiders begeleiden kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis in het gewoon onderwijs en reizen daartoe van school tot school. Een laptop stelt hen in staat intensief met de jongeren te werken aan de hand van leerprogramma's, spelletjes rond gevoelens en sociale contacten (jonge kinderen), sociale programma's (oudere kinderen) enz. De informatisering betekent een grote hulp en tijdswinst voor de begeleiding.


Buidtelberg vzw
Wildrozenstraat 17
3530 Houthalen
011/52.57.17


http://www.buidtelberg.be/

Organisatie
Buidtelberg vzw
Buidtelberg vzw