De Brug Hasselt vzw

De Brug Hasselt is een vereniging waar armen het woord nemen. De vereniging stelt zich tot doel in Hasselt en omgeving initiatieven te ontwikkelen die achterstelling bij minderhedengroepen trachten weg te werken. In 2007 werd in Ter Hilst een multiculturele voetbalploeg opgericht bestaande uit een mix van 3 nationaliteiten. Een 15-tal jongeren van 16 tot 21 jaar nemen deel aan de wekelijkse trainingsmomenten. Het project wil de ploeg uitbreiden naar de diversiteit die in ter Hilst bestaat en de lokale jongerenploeg inbedden in de reguliere en meer regelmatige sportbeoefening. Via sport wil De Brug Hasselt de sociale cohesie in de buurt versterken en de negatieve beeldvorming wegvlakken. Via de positieve en doelgerichte invulling van vrije tijd van deze jongeren gaan ze als een voorbeeld fungeren voor de aankomende jeugd. De Brug Hasselt vzw Pieter Corbeelsstraat 16/1 3500 Hasselt 011/74.07.59 of 0477/52.21.70
Organisatie
De Brug Hasselt vzw
De Brug Hasselt vzw