De Wiekslag

De Wiekslag biedt residentiële opvang en begeleiding aan jongeren in een problematische opvoedingssituatie. Zo worden de kansen op een positieve ontwikkeling en een betere integratie in de maatschappij verhoogd. Voor de kinderen van 0 tot 12 jaar is er in de regio geen voorziening. De Wiekslag start een nieuwe leefgroep voor deze jonge kinderen en wil ze opvangen in een aangepaste behuizing en
Organisatie
De Wiekslag
De Wiekslag