Gastrvij Sint-Truiden vzw

Vzw Gastvrij Sint-Truiden bekommert zich om de problemen en noden van vluchtelingen en asielzoekers. De vzw treedt op als bemiddelaar voor de doelgroep en fungeert als gesprekspartner met diverse bestuurlijke instanties en beleidsverantwoordelijken. Kinderen die uit een totaal andere cultuur naar ons land worden verplant zijn kwetsbaar. De vzw Gastvrij Sint-Truiden wil op een speelse manier moeders betrekken bij de huiswerkbegeleiding zodat zij ervaren wat hun kind leert en doet op school. Het is een educatief en creatief bezig zijn van moeders en kinderen dat leidt tot een beter leren van de kinderen. De moeders worden mondiger, gaan de taal beter beheersen en integreren zich beter. Gastvrij Sint-Truiden vzw Kazernestraat 2c 3800 Sint-Truiden 011/48.68.15
Organisatie
Gastrvij Sint-Truiden vzw
Gastrvij Sint-Truiden vzw