Het Instituut KIDS organiseert verschillende zorgvormen voor kinderen en jongeren met een handicap. ...

MEER INFO

De vereniging AFF heeft tot doel internationale, socio-culturele, multimediale en artistieke activiteiten ...

MEER INFO

Arktos wil samen met maatschappelijk kwetsbare jongeren stappen zetten op het vlak van zelfstandigheid, ...

MEER INFO

De Berk verschaft kleuter- en basisonderwijs en opvoeding aan kinderen met speciale noden zoals leerstoornissen ...

MEER INFO

Balancirk is een sportvereniging die circuskunsten organiseert en stimuleert. Door jongeren te laten kennismaken met ...

MEER INFO

Het Begeleidingscentrum St-Elisabeth vangt personen met een handicap ...

MEER INFO

De Wissel staat in voor de opvoeding en het onderwijs van jongeren die psychisch gekwetst zijn of ...

MEER INFO

Buurtopbouwwerk werkt aan de uitbouw van een goede buurtwerking waarbij de leef- en omgevingskwaliteit ...

MEER INFO

De Stap vzw begeleidt en vangt jonge kinderen op die acuut of occasioneel in een probleemsituatie ...

MEER INFO

Daidalos vzw zorgt voor pedagogische, sociale, materiële en praktische begeleiding van gezinnen met ...

MEER INFO

Ter Engelen draagt zorg voor en begeleidt kinderen en volwassenen met een verstandelijke handicap. ...

MEER INFO

Basisschool De Puzzel wil ervoor zorgen dat de ouders van de kleuters en van de kinderen van ...

MEER INFO

De regenbOog streeft ernaar om alle personen met een beperking, als volwaardige burgers, te laten deelnemen aan ...

MEER INFO

De Wiekslag begeleidt en vangt kinderen en jongeren op in een problematische opvoedingssituatie. ...

MEER INFO

De vzw bekommert zich om de problemen en de noden van vluchtelingen en asielzoekers. ...

MEER INFO

Groep INTRO wil maatschappelijk kwetsbare jongeren een stem geven in de samenleving en ...

MEER INFO

Heikamp biedt opvang aan kinderen (2,5 tot 18 jaar) van wie de ouders geen vaste verblijfsplaats hebben ...

MEER INFO

Jeugdwelzijnswerking Eldorado wil via zinvolle en kwaliteitsvolle activiteiten voor de kinderen van de wijk werken ...

MEER INFO

Jeugdwerking Genk-Zuid organiseert een ontspannend en educatief aanbod in de vrije tijd van de jongeren ...

MEER INFO

Jongerenwerking Waterschei wil de groeikansen bevorderen van kinderen en jongeren ...

MEER INFO

Landelijke kinderopvang organiseert kinderopvang via verschillende formules ...

MEER INFO

De Dageraad is een school voor buitengewoon kleuter en lager onderwijs die opvoeding en onderwijs verschaft ...

MEER INFO

Het MPI Sint-Ferdinand begeleidt jongeren met leer- en opvoedingsproblemen. ...

MEER INFO

ONKI Stekelbees voorziet in occasionele opvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar uit de kansengroepen. ...

MEER INFO

Open Thuis begeleidt volwassenen met een handicap en besteedt daarbij bijzondere aandacht aan ...

MEER INFO

OGL organiseert residentiële opvang van kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele problemen. ...

MEER INFO

LSA is een belangenvereniging voor personen met autisme en hun gezin.

MEER INFO

LSA is een belangenvereniging voor personen met autisme en hun gezin ...

MEER INFO

De vzw Rodekruisvakanties wil kinderen uit kansarme gezinnen de mogelijkheid bieden om een week uit ...

MEER INFO

Schoolopbouwwerk wil via een preventief beleid vermijden dat maatschappelijk kwetsbare kleuters en kinderen ...

MEER INFO

Schoolopbouwwerk (SOW) begeleidt schoolgaande kinderen en hun ouders tijdens projecten voor taalstimulering ...

MEER INFO

Vzw Thebe is ontstaan uit de fusie van jeugdhuis Oké en jeugdhuis 'T Lont en wil zinvolle ...

MEER INFO

Sint Barbara biedt onderwijs, opvang, opvoeding, opleiding, ontspanning en tewerkstelling aan jongeren die ...

MEER INFO

De Lettermolen is een wijkschool met 290 leerlingen. Kinderen van 2,5 tot 12 jaar kunnen ...

MEER INFO

Vzw De Speling organiseert katholiek kleuter- en basisonderwijs in Genk en groepeert 16 katholieke scholen ...

MEER INFO

De vzw Jeugd wil het jeugdwerk- en het jeugdwelzijnsbeleid bevorderen ...

MEER INFO

Vzw Winnie-Tooh organiseert een buurtgebonden en multiculturele kinderopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar. ...

MEER INFO

Zichtbare Handicap is een vereniging die ijvert voor mensen met een zichtbare fysieke handicap. ...

MEER INFO