BaBuo School de Berk

De Berk verschaft kleuter- en basisonderwijs en opvoeding aan kinderen met speciale noden zoals leerstoornissen en/of mentale achterstand. Hierbij wordt vooral getracht om de kinderen voor te bereiden om later zo zelfstandig mogelijk te functioneren in de maatschappij.

Project: Picture Exchange Communication Program (PECS)

PECS wordt gebruikt om de communicatie bij kinderen met een ernstige communicatieve handicap te ondersteunen en verbeteren. Kinderen met een zeer lage verstandelijke leeftijd of een hersenaandoening waardoor de spraak gestoord is, kunnen zich vaak niet of nauwelijks uiten. Ook kinderen met autisme hebben vaak problemen met het begrijpen en gebruiken van onze taal. Door het gebruik van PECS  krijgen deze kinderen een kans om zich beter te uiten in alledaagse situaties, zullen ze de wereld rondom hen beter begrijpen en minder onaangepast gedrag gaan vertonen. Als kinderen beter kunnen communiceren zal ook het aantal frustraties afnemen. Bovendien zal de omgeving (ouders, familie, therapeuten) het kind beter gaan begrijpen waardoor bij hen het gevoel van onmacht afneemt.

 

BaBuo School de Berk
Kloosterbeekstraat 7
3500 Hasselt
011- 22.98.93

 

www.deberk.be

Organisatie
BaBuo School de Berk
BaBuo School de Berk