Balancirk vzw

Balancirk is een sportvereniging die circuskunsten organiseert en stimuleert. Door jongeren te laten kennismaken met deze circuskunsten stimuleert Balancirk de sociale contacten, sport, creativiteit en samenwerking.

Project: Jongleren, jezelf lanceren

Balancirk wil circustechnieken aanleren aan alle jongeren die verblijven in het asielcentrum van Sint-Truiden. Samen zullen zij een slotshow realiseren. De kinderen krijgen een positiever zelfbeeld en hun zelfvertrouwen wordt gestimuleerd. Ook wordt de samenwerking bevorderd tussen kinderen, ouders en personeelsleden van het asielcentrum en zal er een wederzijds vertrouwen worden opgebouwd. Het kind wordt aangemoedigd om zich op een creatieve manier te uiten en krijgt het Nederlands beter onder de knie.

 

Balancirk vzw
Alkerstraat 52
3570 Alken
0495-17.34.89

 

www.balancirk.be

Organisatie
Balancirk vzw
Balancirk vzw