BC St-Elisabeth vzw

 

Het Begeleidingscentrum St-Elisabeth vangt personen met een handicap op. BC St-Elisabeth biedt verschillende formules aan: internaat, semi-internaat, kort verblijf, dagcentrum, tehuis, logeer, begeleid wonen, beschermd wonen en geïntegreerd wonen.

 

Project: G-voetbal St-Elisabeth Wijchmaal

 

Via het g-voetbal wil St-Elisabeth jongeren (+13) met een mentale en/of fysieke handicap hun favoriete sport laten beoefenen aangepast aan hun mogelijkheden. Door hun beperking kunnen deze kinderen en jongeren zich niet bij bestaande clubs aansluiten. Door hen te laten sporten wil St.Elisabeth de jongeren integreren in de maatschappij en hun zelfbeeld verbeteren. Ook leren de jongeren om zelfstandiger te zijn en leren ze omgaan met sociale regels: ze worden geconfronteerd met winst en verlies en met elkaars (beperkte) mogelijkheden. Bovendien wordt hen via het g-voetbal een zinvolle en nuttige vrijetijdsbesteding aangeboden.

 

BC St-Elisabeth
St-Elisabethlaan 20
3990 Peer
011-39.95.00

 

http://www.bc-elisabeth.be/
Organisatie
BC St-Elisabeth vzw
BC St-Elisabeth vzw