De Wiekslag vzw

 

De Wiekslag begeleidt en vangt kinderen en jongeren op in een problematische opvoedingssituatie. Ook de omgeving (familie, school, ...) wordt betrokken bij deze begeleiding. Zo is er een grotere kans op een positieve ontwikkeling en een betere integratie in de maatschappij.

 

Project: Aankoop van sport- en spelmateriaal voor een zinvolle vrijetijdsbesteding van jongeren in een nieuw op te richten jongensgroep.

 

De Wiekslag vzw start met een nieuwe leefgroep voor moeilijk begeleidbare jongens van 12 tot 18 jaar. De vzw wil deze adolescenten opvangen in een omgeving die aangepast is aan hun leeftijd en leefwereld. Het opbouwen van een zinvolle vrijetijdsbesteding is daarbij belangrijk.

 

De Wiekslag vzw
Bosveldstraat 15
3570 Alken
011-31.27.43

 

http://www.dewiekslag.be/
Organisatie
De Wiekslag vzw
De Wiekslag vzw