Gastvrij Sint-Truiden vzw

 

De vzw bekommert zich om de problemen en de noden van vluchtelingen en asielzoekers. De vzw treedt op als bemiddelaar tijdens gesprekken met bestuurlijke instanties en beleidsverantwoordelijken. De vzw organiseert een ombudsdienst, praatgroepen, huiswerkbegeleiding, knutselnamiddagen, jongerenwerking en huisbezoeken. Bij Bazar Bizar kunnen de vluchtelingen terecht voor gratis kleding en kleine huisraad.

 

Project: Spelend leren met mama, deel 2

 

Gastvrij Sint-Truiden wil moeders informeren over het Belgische systeem van onderwijs en de hier geldende gedragscodes. Ook wil de vzw de moeders stimuleren om het Nederlands beter onder de knie te krijgen waardoor ze een beter zicht krijgen op het huiswerk van hun kind. De vzw heeft ook aandacht voor de levensomstandigheden van het kind: een kind dat zich goed voelt, zal ook beter functioneren op school. Dit project is de voortzetting van een werking die reeds werd opgezet en nu ook moeders wil bereiken die wat verder wonen en zich niet of heel moeilijk kunnen verplaatsen.

 

Vzw. Gastvrij Sint-Truiden
Kazernestraat 2c
3800 Sint-Truiden
011-48.68.15

 

http://www.masala.be/

Organisatie
Gastvrij Sint-Truiden vzw
Gastvrij Sint-Truiden vzw