Kinderen en jongeren kansen geven

Exact 4.069.393 miljoen euro hebben geïnvesteerd in de toekomst van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. Een monsterbedrag dat sinds de oprichting in 2024 rechtstreeks naar deze kinderen en jongeren ging. Indrukwekkend! 

  • In 2024 bedraagt de steun aan onze 29 initiatieven maar liefst 179.820€
  • Momenteel finaliseren we Oproep 2024-2 "Vanuit basisonderwijs sterker tegen kansarmoede" . Hiervoor voorziet Een Hart voor Limburg 150.000€ aan financiële steun. Welke deze zijn zullen zijn kom je later dit jaar te weten. 

Ondersteuningsprojecten:

  • TALim (Talenten Academie Limburg) waarvan we stichtend lid zijn; zal voor 2024 opnieuw een financiële steun van 30.000€ krijgen van Een Hart voor Limburg voor de verdere uitbouw van hun werking. 
  • EDU-Sherpa: Universiteit Hasselt heeft het project EDU-Sherpa project ingediend bij Vlaams minister voor Armoedebestrijding Benjamin Dalle. Die maakt 150.000 euro vrij om de komende twee jaar aan de doorstroom van jongeren in kansarmoede aan het hoger onderwijs te werken. EHvL is 1 van de 19 bondgenoten in dit project.

Incubator-initiatief: momenteel loopt er geen incubator-initiatief. 

Basisschool Op het Boseind

Op het Boseind biedt onderwijs aan kleuters en lagere schoolkinderen. Project: Spoma Spema Spoma Spema ...

Lees verder

Buso De Regenboog vzw

De Regenboog verstrekt onderwijs en opvoeding aan leerlingen met een mentale handicap en/of ...

Lees verder

Buso St. Elisabethschool vzw

Buso St. Elisabeth biedt Buitengewoon Secundair Onderwijs aan leerlingen met leermoeilijkheden, ...

Lees verder

Buso St. Elisabethschool vzw

Buso St. Elisabeth biedt Buitengewoon Secundair Onderwijs aan leerlingen met leermoeilijkheden, ...

Lees verder

CAW 't Verschil vzw

In Het Vluchthuis organiseert CAW 't Verschil anonieme, veilige en residentiële crisisopvang voor ...

Lees verder

CAW Sonar vzw

't brugHuis is een leer- en doecentrum van CAW Sonar waar achtergestelde moeders met jonge kinderen ...

Lees verder

Centrum voor Maatschappelijke Gelijkheid en Jeugdwelzijn

Het Centrum voor Maatschappelijke Gelijkheid en Jeugdwelzijn (CMGJ) wil allochtonen helpen bij ...

Lees verder

CKG 't Hummelhuis vzw

't Hummelhuis begeleidt maatschappelijk kwetsbare gezinnen bij wie de opvoeding vastloopt of dreigt ...

Lees verder

Daidalos vzw

Daidalos vzw zorgt voor pedagogische, sociale, materiële en praktische begeleiding van gezinnen met minderjarigen ...

Lees verder

De Koepel vzw

Het gebouw De Koepel is een plaats waar verschillende organisaties met een sociaal, niet-commercieel ...

Lees verder

De Oever vzw

De Oever is een Instelling voor Bijzondere Jeugdzorg. Ze biedt hulp aan kinderen en jongeren en hun gezinnen die ...

Lees verder

de regenbOog vzw

De regenbOog streeft ernaar om alle personen met een beperking, als volwaardige burgers, te laten deelnemen ...

Lees verder

Gastvrij Sint-Truiden vzw

Deze vzw bekommert zich om de noden en problemen van vluchtelingen en asielzoekers. Dat gaat van bemiddeling ...

Lees verder

Gesubs. Vrije Kleuterschool De Toverfluit

De Toverfluit wil aan alle kleuters van welke origine of overtuiging ook, een zo breed mogelijke waaier van kennis en ...

Lees verder

Gigos/Genk-Zuid vzw

De jeugdwerking Gigos/Genk- Zuid organiseert jeugdwelzijns- werk voor kinderen en jongeren tussen 3 en 25 jaar ...

Lees verder