Op het Boseind biedt onderwijs aan kleuters en lagere schoolkinderen. Project: Spoma Spema Spoma Spema ...

MEER INFO

De Regenboog verstrekt onderwijs en opvoeding aan leerlingen met een mentale handicap en/of ...

MEER INFO

Buso St. Elisabeth biedt Buitengewoon Secundair Onderwijs aan leerlingen met leermoeilijkheden, ...

MEER INFO

Buso St. Elisabeth biedt Buitengewoon Secundair Onderwijs aan leerlingen met leermoeilijkheden, ...

MEER INFO

In Het Vluchthuis organiseert CAW 't Verschil anonieme, veilige en residentiële crisisopvang voor ...

MEER INFO

't brugHuis is een leer- en doecentrum van CAW Sonar waar achtergestelde moeders met jonge kinderen ...

MEER INFO

Het Centrum voor Maatschappelijke Gelijkheid en Jeugdwelzijn (CMGJ) wil allochtonen helpen bij ...

MEER INFO

't Hummelhuis begeleidt maatschappelijk kwetsbare gezinnen bij wie de opvoeding vastloopt of dreigt ...

MEER INFO

Daidalos vzw zorgt voor pedagogische, sociale, materiële en praktische begeleiding van gezinnen met minderjarigen ...

MEER INFO

Het gebouw De Koepel is een plaats waar verschillende organisaties met een sociaal, niet-commercieel ...

MEER INFO

De Oever is een Instelling voor Bijzondere Jeugdzorg. Ze biedt hulp aan kinderen en jongeren en hun gezinnen die ...

MEER INFO

De regenbOog streeft ernaar om alle personen met een beperking, als volwaardige burgers, te laten deelnemen ...

MEER INFO

Deze vzw bekommert zich om de noden en problemen van vluchtelingen en asielzoekers. Dat gaat van bemiddeling ...

MEER INFO

De Toverfluit wil aan alle kleuters van welke origine of overtuiging ook, een zo breed mogelijke waaier van kennis en ...

MEER INFO

De jeugdwerking Gigos/Genk- Zuid organiseert jeugdwelzijns- werk voor kinderen en jongeren tussen 3 en 25 jaar ...

MEER INFO

De jeugdwerking Gigos/ Sledderlo organiseert jeugdwelzijnswerk voor maatschappelijk kwetsbare ...

MEER INFO

De jeugdwerking Gigos/ Waterschei organiseert jeugdwelzijnswerk voor maatschappelijk kwetsbare ...

MEER INFO

De jeugdwerking Gigos/Winterslag organiseert jeugdwelzijnswerk voor maatschappelijk ...

MEER INFO

GO De Vlinder geeft onderwijs op maat aan kleuters en lagere school kinderen. Daarbij wordt extra begeleiding voorzien ...

MEER INFO

Groep INTRO wil maatschappelijk kwetsbare jongeren een stem geven in de samenleving en hen ...

MEER INFO

Het Bijennestje wil de kansen verhogen van kwetsbare kinderen en hun ouders en hun netwerk vergroten...

MEER INFO

In de huiswerkklas Selam wil men de onderwijskansen van leerlingen uit het lager onderwijs met ...

MEER INFO

Door het organiseren van socio-culturele activiteiten probeert deze dienst de integratie van minderheden ...

MEER INFO

Heikamp biedt opvang aan kinderen (2,5 tot 18 jaar) van wie de ouders geen vaste verblijfsplaats hebben zoals ...

MEER INFO

LiSS is een steunpunt voor straathoekwerkers in Limburg. Ze geven advies en ondersteuning bij ...

MEER INFO

MJA-Limburg organiseert sociaal-culturele activiteiten voor Limburgse kinderen en jongeren tussen 5 en 30 jaar...

MEER INFO

De Dageraad is een school voor buitengewoon kleuter en lager onderwijs die opvoeding en onderwijs verschaft aan ...

MEER INFO

De Luchtballon biedt Bijzonder Onderwijs aan op maat van kinderen met een ontwikkelingsachterstand ...

MEER INFO

Het MPI Sint-Ferdinand begeleidt jongeren met leer- en opvoedingsproblemen. Door hun opvoeding en begeleiding wil ...

MEER INFO

Muziekateliers Lommel geeft kinderen, jongeren en mensen met een verstandelijke beperking muzikale vorming.

MEER INFO

Onderwijs & Gezin is een gemeentedienst van de stad Beringen die de participatie en emancipatie van kansarme ...

MEER INFO

Open Thuis geeft in diverse domeinen van het dagelijks leven hulp en begeleiding aan volwassenen ...

MEER INFO

Ouders kunnen bij de opvoedingswinkel terecht met vragen rond de opvoeding van kinderen. Op maandelijkse ...

MEER INFO

OGL organiseert residentiële opvang van kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele problemen...

MEER INFO

OGL organiseert residentiële opvang van kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele problemen ...

MEER INFO

Het centrum biedt hulp aan kinderen die (vermoedelijk) slachtoffer zijn geworden van kindermishandeling en/of ...

MEER INFO

Rimo biedt steun aan sociaal zwakkere mensen die het vaak moeilijk hebben om te voorzien in hun basisrechten...

MEER INFO

Bij Soma kunnen armen het woord nemen en werken aan inhoudelijke thema's. Soma is bovendien ...

MEER INFO

Sporting Genk Zuid is een voetbalclub waar kinderen en jongeren tussen 5 en 18 jaar kunnen leren voetballen, ...

MEER INFO

St. Elisabeth is een school voor buitengewoon kleuter en lager onderwijs voor kinderen van 2,5 tot 15 jaar...

MEER INFO

Het St. Franciscuscollege biedt secundair onderwijs aan 1700 jongeren op 2 campussen: Berkenbos en Heusden.

MEER INFO

Deze basisschool voor Buitengewoon Onderwijs biedt opvoeding en onderwijs aan aan Kinderen van 3 tot 13 jaar ...

MEER INFO

Vzw Winnie-Tooh organiseert een buurtgebonden en multiculturele kinderopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar...

MEER INFO