CAW 't Verschil vzw

In Het Vluchthuis organiseert CAW 't Verschil anonieme, veilige en residentiële crisisopvang voor mishandelde en/of bedreigde vrouwen en/of hun kinderen. Daarnaast biedt de organisatie deze vrouwen psychosociale en juridische begeleiding. Voor de kinderen is er begeleiding voorzien in een speciaal daarvoor opgerichte kinderwerking.

Project: Spelen in de vlucht

Kinderen die in het Vluchthuis worden opgevangen hebben vaak een traumatische ervaring achter de rug. Bovendien komen ze in een onbekende, onzekere wereld terecht en missen ze hun vriendjes, hun kamer, hun grootouders, hun schoolomgeving en hun speelgoed. De kinderwerking van 't Verschil wil die leemte zo goed mogelijk opvullen door mee te stappen in de leefwereld van de kinderen. Sport- en speelgelegenheden zijn daarbij onmisbaar. Voor haar nieuwe Vluchthuis wil ’t Verschil daarom duurzame buitenspeeltuigen aankopen.

CAW 't Verschil vzw
Kuringersteenweg 439/3
3511 Hasselt
011/85.92.44

www.cawtverschil.be

YouTube

Organisatie
CAW 't Verschil vzw
CAW 't Verschil vzw