CKG 't Hummelhuis vzw

't Hummelhuis begeleidt maatschappelijk kwetsbare gezinnen bij wie de opvoeding vastloopt of dreigt vast te lopen. Deze opvang is vooral gericht op gezinnen met kinderen tussen 0 en 12 jaar.

Dit project wil de interactie tussen ouders en jonge kinderen bevorderen. Deze interactie is van nature aanwezig bij alle kinderen en ouders, maar kan door verschillende problemen worden verstoord. Op termijn kan dit zelfs leiden tot hechtingsproblemen. ’t Hummelhuis probeert de natuurlijke reflex bij ouders om een zo goed mogelijke band met hun kind te creeëren aan te scherpen door middel van video-interactie-training. Dit zal het verdere opvoedingsproces ten goede komen.

CKG 't Hummelhuis vzw
Van Caenegemlaan 1
3500 Hasselt
011/27.94.00

www.hummeltjes.be

YouTube

Organisatie
CKG 't Hummelhuis vzw
CKG 't Hummelhuis vzw