De Oever vzw

De Oever is een Instelling voor Bijzondere Jeugdzorg. Ze biedt hulp aan kinderen en jongeren en hun gezinnen die in een problematische opvoedingssituatie zijn verzeild geraakt. Fonto Nova is een nieuwe leefgroep van De Oever voor niet begeleide buitenlandse minderjarigen.

Project: Open Tuin

Op Open Tuin-dagen in Fonto Nova wil De Oever jongeren uit de buurt en lokale sport- en jeugdverenigingen uitnodigen. Zo komen de buitenlandse bewoners van Fonto Nova in contact met de buurtbewoners en leren zij de taal beter kennen. Hierdoor zal hun latere integratie in de maatschappij worden bevorderd.

De Oever vzw
Smetstraat 19
3501 Hasselt
011/85.90.40

www.deoever.be

Organisatie
De Oever vzw
De Oever vzw