de regenbOog vzw

De regenbOog streeft ernaar om alle personen met een beperking, als volwaardige burgers, te laten deelnemen aan educatieve en ontspanningsactiviteiten in de vrije tijd. De regenbOog organiseert verschillende activiteiten voor kinderen en jongeren met een beperking (speelpleinwerking, kinderatelier, turnen, muziek- of computerles, rolstoeldansen, ….)

Project: Opvoedingsondersteuning in de buitenschoolse kinderopvang voor kansarme gezinnen

De buitenschoolse opvang van vzw de regenbOog is afgestemd op de specifieke behoeften van gehandicapte kinderen uit kansarme gezinnen. Met dit project wil de regenbOog deze gezinnen extra ondersteunen door hen te helpen bij de opvoeding. Hierdoor zullen ouders zich meer betrokken voelen bij de opvoeding van hun gehandicapt kind en zal het kind meer groeikansen krijgen.

De regenbOog vzw
Weg naar As 60a
3600 Genk
089/35.85.65

www.deregenboog.be

YouTube

Organisatie
de regenbOog vzw
de regenbOog vzw