Gastvrij Sint-Truiden vzw

Deze vzw bekommert zich om de noden en problemen van vluchtelingen en asielzoekers. Dat gaat van bemiddeling bij overheden tot het inrichten van educatieve programma

Organisatie
Gastvrij Sint-Truiden vzw
Gastvrij Sint-Truiden vzw