Gesubs. Vrije Kleuterschool De Toverfluit

De Toverfluit wil aan alle kleuters van welke origine of overtuiging ook, een zo breed mogelijke waaier van kennis en vaardigheden aanleren in een uitnodigend milieu waarin de betrokkenheid en het welbevinden van de kinderen centraal staat.

Project: Ouderparticipatie

Met dit project wil de Toverfluit de band tussen ouders en kleuterleidsters en tussen autochtone en allochtone ouders stimuleren. Dat gebeurt door het organiseren van oudercontacten en activiteiten, zoals bv. een Turks ontbijt. Ook zal er extra aandacht gaan naar taalstimulerende initiatieven, zoals het gebruik van verteltassen. Op die manier wil de school kwetsbare kleuters extra kansen aanbieden.

Gesub. Vrije Kleuterschool De Toverfluit
Brugstraat 16
3550 Heusden-Zolder
011/45.11.24

www.toverfluitheusden.be

YouTube 

Organisatie
Gesubs. Vrije Kleuterschool De Toverfluit
Gesubs. Vrije Kleuterschool De Toverfluit