Gigos/Genk-Zuid vzw

De jeugdwerking Gigos/Genk-Zuid organiseert jeugdwelzijnswerk voor kinderen en jongeren tussen 3 en 25 jaar in de Genkse wijken Kolderbos, Termien, Vlakveld, Zonneweelde, Genk-centrum en d’Ierd.

Project: samenwerkingsverband Genk Zuid

Het Samenwerkingsverband GenkZuid wil de ouders van kinderen en tieners nauwer betrekken bij de invullen van de vrije tijd van hun kinderen. Op die manier wil men de ouders meer bewust maken van de leefwereld van hun kinderen. Ook wil de organisatie via verschillende laagdrempelige jeugdinitiatieven kansarme kinderen laten kennismaken met het reeds bestaande traditionele jeugdwerk (chiro, scouts, speelpleinwerking).

Jeugdwerking Gigos/Genk-Zuid vzw
Kastertstraat 45
3600 Genk
089/36.43.93

www.gigos.be/genkzuid

Organisatie
Gigos/Genk-Zuid vzw
Gigos/Genk-Zuid vzw