Art 27, genoemd naar het 27ste artikel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, brengt kunst en cultuur tot bij groepen ...

MEER INFO

Autisme Limburg wil de vrije tijd en andere vormen van ondersteuning en bijstand stimuleren en organiseren voor personen met een autisme spectrum stoornis ...

MEER INFO

Bednet verbindt langdurig en chronisch zieke kinderen tussen 6 en 18 jaar met hun eigen klas via het internet...

MEER INFO

Kinderen uit West-, Midden- en Zuid-Limburg van 2,5 tot 14 jaar die in het gewone onderwijs geweigerd worden omwille van hun gedrag kunnen...

MEER INFO

Deze school vervult in de huidige maatschappij een dubbele taak: onderwijs en opvoeding...

MEER INFO

CAW Sonar wil het algemeen welzijn van kansarmen en dak- en thuislozen verbeteren. De organisatie neemt initiatieven ...

MEER INFO

CGG/Litp richt zich tot personen met ernstige psychische of sociale problemen, of met risico op de ontwikkeling hiervan...

MEER INFO

Het cultuurcentrum Casino Houthalen stelt de nodige culturele infrastructuur ter beschikking aan de bevolking regio midden Limburg...

MEER INFO

De Meander biedt woonbegeleiding en dagbesteding aan 131 jongeren en volwassenen met een ernstige mentaal, mentaal-motorische handicap...

MEER INFO

De regenbOog streeft naar een inclusieve samenleving door te pleiten voor en te werken aan een gevarieerd netwerk van inclusieve en doelgroepspecifieke vrijetijdsactiviteiten....

MEER INFO

Dienstencentrum Ter Engelen staat voor zorg en ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke of meervoudige handicap...

MEER INFO

Elkeen begeleidt minderjarigen tussen 3 en 18 jaar in problematische opvoedingssituaties...

MEER INFO

Gastvrij Sint-Truiden ontfermt zich over de problemen en de noden van asielzoekers en vluchtelingen...

MEER INFO

De jongerenwerking Gigos Waterschei organiseert jeugdwelzijnswerk voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren van de voormalige mijncité van Waterschei...

MEER INFO

De jeugdwerking Gigos/Winterslag organiseert jeugdwelzijnswerk voor alle kinderen en jongeren van de deelwijken van Winterslag...

MEER INFO

Go! De Puzzel biedt onderwijs aan alle kinderen van de school en extra aandacht en zorg aan het welbevinden en betrokkenheid van kansarme, allochtone kinderen ...

MEER INFO

Scouting is meer dan een jeugdbeweging, zij zijn ook een vormingsinstituut. Dit doen zij via spel, tocht, vorming, kampen,technieken, enz ...

MEER INFO

De Sint-Jansschool is een bewust kleinschalig schoolproject. De school is gelegen in een groene oase en biedt onderdak aan een 200-tal kinderen...

MEER INFO

De vzw. Jongerenwerking Pieter Simenon is een privaat initiatief, werkzaam in het kader van de Bijzondere Jeugdbijstand en Jeugdbescherming...

MEER INFO

KVG Vorming richt zich als sociaal-culturele vereniging naar mensen met en zonder handicap...

MEER INFO

KVG Vorming richt zich als sociaal-culturele vereniging naar mensen met en zonder handicap...

MEER INFO

KIDS draagt zorg voor de opvoeding en ondersteuning van kinderen en jongeren met een ernstige spraak- en taalstoornis...

MEER INFO

Het LOP BaO (Lokaal Overlegplatform - Basisonderwijs) Houthalen-Helchteren stimuleert gelijke onderwijskansen voor alle kinderen ...

MEER INFO

Ons Genk is een multiculturele vereniging die door samen te werken met andere organisaties wil bouwen aan een multiculturele mentaliteit...

MEER INFO

Opvoedingswinkel Haspengouw vzw biedt preventieve en laagdrempelige opvoedingsondersteuning bij de opvoeding van kinderen...

MEER INFO

OGL geeft hulp aan kinderen en jongeren in ernstige probleemsituaties...

MEER INFO

De ouderraad is een vereniging van ouders die, samen met de directie en leerkrachten, een partner zijn bij het schoolgebeuren...

MEER INFO

Listel vzw begeleidt patiënten, hulpverleners en mantelzorgers betrokken in een palliatieve thuissituatie...

MEER INFO

RIMO-Limburg ondersteunt, coördineert en zet zelf projecten op ten voordele van kwetsbare en achtergestelde bevolkingsgroepen...

MEER INFO

St. Elisabeth biedt buitengewoon kleuter- en lager onderwijs aan kinderen van 2,5 tot 13 jaar met leermoeilijkheden (type 8), matig en ernstig mentale achterstand ...

MEER INFO

Het St. Franciscuscollege biedt secundair onderwijs aan jongeren van 12 tot ongeveer 20 jaar ...

MEER INFO

De dienst Onderwijs & Gezin/Opvoedingswinkel Beringen wil de integrale toekomstkansen van kinderen en jongeren in het onderwijs en de samenleving optimaliseren...

MEER INFO

Het stadsbestuur organiseert, via projecten en in samenwerking met het buurtwerk, laagdrempelige initiatieven voor kinderen en jongeren ...

MEER INFO

STOP 4-7 is een trainingsprogramma voor kinderen met gedragsproblemen, hun ouders en de school...

MEER INFO

Jeugdhuiswerking Thebe organiseert zinvolle vrijetijdsbesteding voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en tieners in Maasmechelen en omgeving...

MEER INFO

De Babbeldoos is een afdeling van het Turks-Belgisch Cultuur- en Ontmoetingscentrum. De organisatie richt zich naar ...

MEER INFO

FC Verbroedering startte dit jaar met G-voetbal. De 'G' staat zowel voor 'Gehandicapt' als voor 'Geïntegreerd'. Iedereen vanaf 12 jaar...

MEER INFO

De VGGZ richt zich tot volwassenen, kinderen, jongeren en gezinnen met psychische, sociale en relationele problemen...

MEER INFO

In deze school gaat men uit van wat de jongere te bieden heeft. Daarom stellen ze hun onderwijs-en opvoedingsvisie af op ...

MEER INFO

De Lettermolen is een basisschool met een relatief groot aantal kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen...

MEER INFO

WelZijn Vluchtelingen organiseert activiteiten die bijdragen tot het mentale en fysieke welzijn van volwassen en minderjarige vluchtelingen ...

MEER INFO

Vzw Winnie-Tooh organiseert een buurtgebonden en multiculturele kinderopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar...

MEER INFO