Bednet

De organisatie verbindt langdurig en chronisch zieke kinderen tussen 6 en 18 jaar via internet met hun eigen klas en leerkrachten. De zieke leerling volgt live de les met zijn eigen klas. De leerachterstand blijft hierdoor beperkt en het contact met klasgenoten en leerkrachten wordt intact gehouden.

Project: Zieke leerlingen vanop afstand laten participeren aan het klasgebeuren

Bednet wil zijn werking in Limburg verder uitbouwen en heeft behoefte aan innovatieve infrastructuur - hardware en de speciale software om de les te volgen - om dit mogelijk te maken voor meer leerlingen.

Organisatie
Bednet
Locatie
3000 Leuven
Telefoon
+32 16 20 40 45
Bednet