Bethanië

Bethanië is een internaat, semi-internaat en observatiecentrum voor kinderen en jongeren van 3 tot 21 jaar met gedrags- en emotionele problemen.

Project: Mijn Mundo

Mijn Mundo is een toonmoment waarop de kinderen en jongeren aan hun familie, vrienden en andere mensen uit hun omgeving kunnen tonen wat hen bezighoudt. De bezoekers krijgen een inkijk in de leefwereld van de kinderen en jongeren. Doordat ze kunnen tonen wat hun capaciteiten en vaardigheden zijn, wordt hun eigenwaarde versterkt. Het project is eveneens een ideaal bindmiddel tussen het instituut en zijn directe omgeving.

Organisatie
Bethanië
Locatie
3600 Genk
Telefoon
+32 89 32 95 55
Bethanië