Daidalos

De organisatie biedt hulp aan gezinnen met kinderen tussen 0 en 18 jaar, die in een problematische opvoedingssituatie verkeren. De hulpverlening gebeurt individueel, in gezinsverband of in groep. Daidalos beschikt over een dagcentrum en doet ook aan thuisbegeleiding.

Project: Participatiespel Jeugdzorg Limburg

Door middel van het Participatiespel Jeugdzorg Limburg wil Daidalos een gemeenschappelijke taal en een sensibilerings- en communicatie-instrument ontwikkelen voor alle deelnemers aan de Jeugdzorg in Limburg: ouders en jongeren met ervaring in jeugdzorg, hulpverleners, verwijzende instanties, middenveldorganisaties, enz. Het Participatiespel wil de verschillende vormen en mogelijkheden van participatie eenvoudig en begrijpelijk definiëren en illustreren.

Organisatie
Daidalos
Locatie
3990 Peer
Telefoon
+32 11 57 20 99
Daidalos