De Wiekslag

De Wiekslag vzw biedt hulp aan minderjarigen in een problematische opvoedingssituatie. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de ruimere leefomgeving van de kinderen en jongeren (nabije familieleden en mensen uit betekenisvolle sociale verbanden). Door het netwerk van het gezin uit te breiden en zo de draagkracht van het gezin te vergroten, wil De Wiekslag bewerkstelligen dat het kind vlugger terug voltijds in zijn eigen gezin kan verblijven.

Project: zinvolle vrijetijdsbesteding bieden aan de jongeren in het dagcentrum

In Hasselt werd een nieuw dagcentrum  gebouwd om jongeren van 6 tot 18 jaar uit problematische opvoedingssituaties op te vangen. De Wiekslag wil de jongeren die hier begeleid worden een zinvolle vrijetijdsbesteding bieden door middel van aangepast sport- en spelmateriaal.

Organisatie
De Wiekslag
Locatie
3570 Alken
Telefoon
+32 11 31 27 43
De Wiekslag