Gigos Genk-Zuid

Gigos Genk-Zuid biedt jongeren tussen 3 en 25 jaar uit de Genkse kansarme wijken Kolderbos-Langerlo, D'ierd-Zonneweelde, Oud en Nieuw Termien en Vlakveld een zinvolle vrijetijdsbesteding, waarbij aandacht wordt besteed aan zowel de persoonlijke als de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling.

Project: Eilanders

Het project wil de talenten van kinderen en jongeren stimuleren door het organiseren van workshops  rond verschillende talenten-eilanden. Voorbeelden van deze eilanden zijn: Taaleiland, Muziekeiland, Beeldeiland, Beweeg(sport)eiland, enz. Het doel van het project is de talenten van de betrokken kinderen en jongeren verder tot ontwikkeling te laten komen, en hun ouders te motiveren om aandacht te hebben voor deze talenten.

Organisatie
Gigos Genk-Zuid
Locatie
3600 Genk
Telefoon
+32 89 36 43 93
Gigos Genk-Zuid
import_blog
/blog/gigos-genk-zuid/