Arktos (Vormingscentrum Limburg)

De organisatie zet zich in om de slaagkansen van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in de samenleving te verhogen. Dit gebeurt door het aanbieden van actieve vorming, een sterke persoonlijke opvolging en coaching en het signaleren en mee wegwerken van mechanismen die de verdere ontwikkeling van de kinderen en jongeren in de weg kunnen staan.

Project: Hard hart zacht hart trainingsatelier

Jongeren die moeilijk voor zichzelf opkomen, die onder invloed van groepsdruk dingen doen die ze eigenlijk niet willen doen, die vluchtgedrag vertonen als ze iets niet kunnen of mogen... Door middel van een specifieke methodiek wil Arktos jongeren helpen om deze problemen te overwinnen. Het project werkt onder meer naar meer zelfzekerheid, zelfkennis en zelfrealisatie.

Organisatie
Arktos (Vormingscentrum Limburg)
Locatie
3500 Hasselt
Telefoon
+32 11 65 70 00
Arktos (Vormingscentrum Limburg)