Art 27

Art 27 werkt aan de verspreiding van het 27ste artikel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: ‘Iedereen heeft het recht om te genieten van Kunst en Cultuur'. Eén van de doelstellingen van de organisatie is om mensen die minder gemakkelijk met kunst en cultuur in aanraking komen, namelijk mensen van allochtone origine, meer te betrekken door middel van kunsteducatie en taalactivering.

Project: De Voorleesberen

Het Berenhuis bestaat sinds 2010 en is een belevingsruimte waar via kunstwerken actief taalplezier wordt aangemoedigd. In dit project worden kansarme kinderen opgeleid tot volwaardige voorlezers. Het resultaat is o.a. een beter ontwikkeld taalgevoel en een positiever zelfbeeld. De organisatie kiest voor twee specifieke groepen van luisteraars: senioren (in rusthuizen of binnen de eigen familie) en jonge kleuters van vreemde origine.

Organisatie
Art 27
Locatie
3500 Hasselt
Telefoon
+32 473 91 84 48
Art 27
import_blog
/blog/art-27/