Basisschool GO! De Puzzel

Go! de Puzzel maakt deel uit van Scholengroep 16 van het Go! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Go! de Puzzel streeft naar een totale ontwikkeling van het kind tot een volwaardig lid van de maatschappij, ongeacht geslacht, filosofische overtuiging en sociale of financiële status. Bijzondere aandacht gaat naar kansarme, kwetsbare, taalarme kinderen binnen onze maatschappij.

Project: Ontdek en tuinier je mee?

De Puzzel wil twee zintuigentuintjes maken voor de kleuters. Een plek waar ze kunnen ontspannen, ontdekken en tuinieren. Er wordt ook naar gestreefd om op deze plek alle zintuigen te prikkelen en te stimuleren waardoor extra kansen worden gecreëerd om te leren, te beleven en te ontwikkelen.

Organisatie
Basisschool GO! De Puzzel
Locatie
3500 Hasselt
Telefoon
+32 11 27 17 12
Basisschool GO! De Puzzel