Bethanië

Bethanië is een internaat, semi-internaat en observatiecentrum voor kinderen en jongeren van 3 tot 21 jaar met gedrags- en emotionele problemen.

Project: Van veilig sporten en spelen kan je zoveel leren!

Het project wil kinderen en hun ouders spelenderwijs bewust maken van het belang van veiligheid in sport, spel en verkeer. Men wil voornamelijk de ouders stimuleren om zelf in actie te komen en de drempel naar sportclubs te verlagen. Bij de kinderen en jongeren is het de bedoeling om leeftijdsadequaat gedrag en -vaardigheden te stimuleren.

Organisatie
Bethanië
Locatie
3600 Genk
Telefoon
+32 89 32 95 55
Bethanië